All entries by this author

Clasificarea șabloanelor de proiectare. GoF – prima încercare

May 15th, 2013 | By

Una din primele încercări de a clasifica şabloanele au realizat-o chiar autorii cărţii Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Gamma, Helm, Johnson şi Vlissides, 1995). Desigur clasificarea aici este, mai degrabă, ca suport al organizării redării. Şi totuşi autorii oferă două criterii pentru completitudinea analizei: intenţie/scop(purpose) şi domeniu aplicare (scope) pentru organizarea catalogului de şabloaneClasificarea şabloanelor de proiectare

May 15th, 2013 | By

Ce face ca şabloanele să fie atât de diferite? Care este relaţia dintre ele? Ce factori caracterizează fiecare şablon? Căutarea răspunsurilor ne va duce într-un mod sau altul la necesitatea clasificării şabloanelor.
În primul rînd, clasificarea ne va oferi o înţelegere mai bună a entităţilor analizate. În cel de-al doilea rînd ne va permite o organizare mai bună, care implicit facilitează înţelegera lor. Savantul rus Voevodin V. V. în cartea sa Параллельные вычисления (Calcul paralel: BHV-Peterburg, 2004) menţiona importanţa clasificării invocând o analogie cu legea periodicităţii apărută în 1869, care a permis ordonarea elementelor chimice şi a indicat spre existenţa unor „pete albe”.Ierarhii de clase în prisma dezvoltării unei ontologii

Apr 3rd, 2013 | By

Este incontestabil că utilizarea ontologiilor aduce beneficii în procesele de analiză a domeniului. Cel mai important este de menționat că permite formalizarea relațiilor dintre concepte, iar acest fapt la rândul său poate facilita automatizarea unor procese de dezvoltare. Articolul „Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology” este un bun început pentru înțelegerea conceptului de ontologie, dar prezintă interes și pentru acei care studiază faza de analiză a unui proces obiect-orientat, căci regulele enunțate sunt perfect valabile și pentru ei…Mulțimi paralele: un instrument de analiză a datelor categoriale

Feb 3rd, 2013 | By

Datele categoriale definesc un tip complex de date statistice conținând variabile cu valori determinate din multiple categorii (dimensiuni). Pentru analiza acestor date în cercetări de sinteză pe larg sunt utilizate tabele de contingență, care permit stabilirea de relații dinte valorile categoriilor, dar și pot ajuta la identificarea unor relații noi de interdependență. Tabela pivot, în acest sens, poate reprezenta un exemplu de tabelă de contingență.
Un examen este un subiect potrivit de cercetare statistică, utilizat în analiza metodică a disciplinei predate. Prezint în acest articol prin intermediul unui instrument comod de vizualizare, numit Parallel sets, rezultatele din acest an ale examenului de Programare Paralelă și Concurentă…Nu au furat pâine, doar puțin Internet…

Jan 30th, 2013 | By

Securitatea informațională va fi marea problemă a secolului curent. De fapt este deja, din moment ce niște copii fără pregătiri speciale pot profita de vulnerabilitatea existentă a sistemelor informatice. Acest caz mi-a amintit de o situație în care site-ul concursului iTineret, cred în urma unei gestiuni proaste, a fost „spart” întru a prezenta dezacordul cu noul regulament și „insuficiența” comunicării… Eram în echipă deci simțeam partea mea de vină pentru acea situație despre care am și scris. Acum însă este un caz diferit. Scopul a fost… câștigul. Și nu e vorba de pâine, ci de Internet…
Accesul la Internet devine un drept fundamentat al omului. Deși acest fapt este unul controversat, totuși este susținut de Organizația Națiunilor Unite. Ei dar de unde niște copii să știe că și Internetul, care-i drept fundamental, costă bani… :)APPOO (schiță de curs)

Jan 28th, 2013 | By
schita_appoo

Paradigma, conceptele, limbajele obiect-orientate au cunoscut o evoluție în timp incomparabilă cu alte abordări de dezvoltare a sistemelor informatice. Fundamentată teoretic și cu repere practice semnificative abordarea obiectuală a avut și are un impact major asupra industriei software. Metodele orientate pe obiecte exprimate prin procese, notații și instrumente își continuă perfecționarea și în prezent. Prin urmare dezvoltarea orientată pe obiecte conținând etape de analiză, proiectare și programare este o disciplină-pilon în formarea inginerului IT.Reușim să modificăm Curriculum pentru IT?

Jan 17th, 2013 | By

Multă lume consideră că planul de învățământ este principala problemă a educației noastre. Lucru discutabil. Dar consider că orice se poate schimba și dacă este spre bine, de ce nu? Prin urmare CEED prin expertul John O’Sullivan propune modificări în Curriculum. În linii generale modificările sunt potrivite, iar structura planului vechi (ce ține de specialitate) a fost păstrată.Modele matematice pentru concurență

Dec 18th, 2012 | By

Modelele fundamentale de concurenţă sunt subiecte importante ale diverselor studii în ştiinţa calculatoarelor. Majoritatea din ele sunt determinate de formalisme matematice prin care sunt descrise şi analizate. Scopul lor ar fi, din punct de vedere teoretic, să ofere mijloace pentru înţelegerea sistemelor şi comportamentului acestora și, din punct de vedere practic, să contribuie la dezvoltarea metodelor de analiză şi proiectare.Vine Propeople la Universitate :)

Dec 6th, 2012 | By

Camașa îi albă, cravata-i lucioasă,
Mă petrece soția la lucru de-acasă:
Azi cuminte să-mi fii, te rog, măi bărbate,
Că vine Propeople la Universitate.Obama nu ar fi împotrivă!

Nov 29th, 2012 | By

Deci… în curând la UTM vin băieții de la Propeople!!!