All entries by this author

Considerații generale privind FTP[Lab]

Feb 17th, 2011 | By

Indicații pentru lucrarea de laborator cu tema „Protocolul FTP”… Comentariile le aveți doar la ore! :)Considerații generale privind HTTP [Lab]

Feb 9th, 2011 | By

Indicații pentru lucrarea de laborator cu tema „Protocolul HTTP”…Unele date statistice despre utilizarea Internetului în R. Moldova (2010)

Jan 31st, 2011 | By

Este de necontestat că tehnologiile moderne determină dezvoltarea țării. Printre cele mai importante și semnificative tehnologii ale societății pe bună măsură poate fi considerat şi Internetul. Totuşi, cât de banal nu ar fi, este necesar de făcut distincție clară dintre existența în țară a acestor tehnologii și gradul de utilizare a acestora de către populație. Aici datele statistice sunt cele mai potrivite pentru descrierea situației de utilizare a rețelei globale. Astfel conform www.internetworldstats.com în Moldova gradul de penetrare (rata utilizatorilor Internet ) în luna iunie 2010 alcătuia 30%.Profesorul gripat (Epigramă)

Jan 30th, 2011 | By

Fusei învinuit că sunt prea părtinitor și că am reacționat prea virulent la spusele unui student ce nu vedea la universitate decât „porcfesori”, hoți, narcomani, violatori de copii, etc.   Nimeni nu neagă existența problemelor din sistemul educațional (de altfel ca și în multe altele), dar atât de (ne)recunoscător să fii celor care ÎNCEARCĂ totuși să facă lumea mai bună. Studentul
[continue reading...]Epigramă profundă

Jan 17th, 2011 | By

Unuia pe nume Grigore DIVIZA ce „procură profund un profesor” și crede că „porcfesorul porcfesează o porcfesie porcfesională” și care publică răzbunător datele fiscului.
*
Se crede Julian Assange, deși prostii înjură,
Unul indignat proFUND, că pe-un profesor proCURă.
Totuşi se poate întâmpla, să fie ei asemeni:
Uscătura lesne se alege de-ai săi semeni.Concurența și programarea obiect-orientată

Jan 16th, 2011 | By
mostenire

În cazul unor sisteme informatice ce includ activități concurente se acutizează efectele de dispersie a funcționalităților și a codului confuz. Sincronizarea și comunicarea inerentă acestor sisteme face elaborarea de software dificilă implicând dificultăţi de reutilizare din cauza unor conflicte dintre codul de implementare a funcționalităților de bază și a funcționalităților de organizare a concurenței (sincronizare, planificare, protecție, etc.). Aceste conflicte au fost intens studiate și le găsim în lucrări de specialitate cu numele de anomalii de moștenire (inheritance anomaly – l. eng.).

Mai mulţi cercetători din domeniu (Satoshi Matsuoka, Akinori Yonezawa în [1]; Lobel Crnogorac în [2]; Denis Kafura, Greg Lavender în [3]; și alții) au încercat să clasifice și să formalizeze aceste anomalii ce fac nejustificată sau chiar imposibilă reutilizarea prin moștenire a claselor de bază, căci implică redefinirea a unui număr prea mare de metode. Aceleaşi anomalii le regăsim menționate și în relativ mai recenta lucrare [4] (din 2004, autori fiind Giuseppe Milicia și Vladimiro Sassone), în care se susține că nici limbajele populare moderne de programare nu exclud apariția anomaliilor.

Conform lucrărilor menționate se disting trei clase generice pentru anomalii în care conceptul moștenirii ca formă de reutilizare este mult diminuat:

- Anomalii determinate de istoric (history-sensitive anomaly – l. eng.);
- Anomalii de partiționare a stărilor abstracte (partitioning of states – l. eng.);
- Anomalii de modificare a stărilor abstracte (modification of acceptable states – l. eng.).Ben Kırgızistan oldu!

Jan 4th, 2011 | By

Fereastra avionului plină de întuneric. De jos pe alocuri străbat parcă stingherite lumini. Ar fi niște sătucuri kirghize aruncate prin munți. Un zbor lung spre o țară necunoscută se încheia. Mă întrebam dacă suntem așteptați și cum vom fi primiți. Neliniști ușor suprimate de gândul la fostele legături sovietice. După ore de zbor simțurile mele terestre așteptau solul. „Turcul” 737 aterizase lent și fără „hopuri”. Am fost surprins, căci la coborâre îmi renășteau amintirile aviatice din copilărie determinate de un năstrușnic AN-24. Iar prin fereastră dinspre ospitalierul Manas de acum parcă îmi răsuna kirghizul khomus.Temele examen RC

Jan 4th, 2011 | By

Reţele de calculatoare şi aplicaţii Noţiunea reţea de calculatoare. Sistem tip de transmisie date. Apariţia şi importanţa RC. Avantajele utilizării lor. Clasificarea reţelelor de calculatoare. Cerinţe principiale faţă de reţelele de calculatoare şi problemele legate de proiectarea lor Standardizarea reţelelor. Noţiunea de sisteme deschise. Organizaţii de standardizare. Standarde Internet. Aplicaţii şi servicii Internet: WWW, FTP,
[continue reading...]Temele examen PPC

Dec 29th, 2010 | By

Tema 1: Concurență şi paralelism Istorie şi necesitate. Apariția programărilor concurente şi paralele. Motivarea pentru concurență şi paralelism. Concepte de bază: executare secvențială, concurentă şi paralelă; procese şi procesoare; determinism; sincronizare; excludere mutuală; comunicare. Tema 2: Interacțiunea proceselor concurente. Excluderea reciprocă Enunțul problemei excluderii reciproce. Încercările Dijkstra pentru soluționarea problemei de excludere reciprocă.  Algoritmii Dekker
[continue reading...]Restabilire…

Dec 2nd, 2010 | By

Blogul a suferit modificări, posibil să nu regăsiți articole și comentarii. Muncesc acum la restabilirea conținutului. Îmi cer iertare de inconveniente.