Medii şi tehnici de transmisie date

Oct 24th, 2008 | By

Medii de transmisie. Cablul torsadat. Cablul coaxial. Fibre optice. Reţele din fibre optice.Modelul de referinţă ISO/OSI

Oct 4th, 2008 | By

Noţiunea de arhitectură de reţea. Modele arhitecturale de protocoale. Modelul de referinţă OSI. Principii utilizate în definirea nivelelor OSI. Modelul de referinţă TCP/IP.Excluderea reciprocă, sincronizarea şi semafoarele

Sep 15th, 2008 | By

Enunțul problemei excluderii reciproce. Încercările Dijkstra pentru soluționarea problemei de excludere reciprocă. Algoritmii Dekker şi Peterson.Paralelism software şi hardware: necesitate şi aplicații

Sep 14th, 2008 | By

Motivarea pentru concurență şi paralelism. Concepte de bază: executare secvențială, concurentă şi paralelă; procese şi procesoare; determinism; sincronizare; excludere mutuală; comunicare.Noțiunea de protocol. Ierarhii de protocoale

Sep 14th, 2008 | By

Noţiunea de protocol. Caracteristicile protocoalelor. Ierarhii de protocoale. Interfeţe şi servicii. Servicii orientate pe conexiune şi fără conexiune. Funcţiile protocoalelor de segmentare, de reasamblare, de încapsulare, de control conexiune, de control flux; de tratare erori, de sincronizare (ordonare livrare) de adresare, de multiplexare.Reţele de calculatoare: dezvoltarea şi standardizarea

Sep 4th, 2008 | By

Reţele de calculatoare şi aplicaţii. Noţiunea reţea de calculatoare. Sistem tip de transmisie date. Apariţia şi importanţa RC. Avantajele utilizării lor. Clasificarea reţelelor de calculatoare. Cerinţe principiale faţă de reţelele de calculatoare şi problemele legate de proiectarea lor. Standardizarea reţelelor. Noţiunea de sisteme deschise. Organizaţii de standardizare. Standarde Internet.