Calitățile unui programator bun după Timothy Budd

Aug 1st, 2014 | By
FacultyGo!

Un bun programator trebuie să fie înzestrat cu tehnică, experienţă, capacitate de abstractizare, logică, inteligenţă, creativitate şi talent (Timoty Budd).  Bursting bubble-threading… :)

Sep 12th, 2013 | By
bubbleFI

Modelul actual de programare multithreading este perceput de unii ca fiind o adaptare a modelului secvențial sistemelor concurente. Iar realizarea acestui model este de departe cea mai reușită (shared-state concurrency model). Astfel fără o bună înțelegere a acestuia se poate defecta şi mai mult realizarea sistemului. Aici se adaugă şi faptul că testarea sistemului concurent este greu realizabilă, iar verificarea este deseori chiar imposibilă (din cauza multiplelor stări ale entităților concurente: state explosion).
Deci mă justific uşor dacă spun: a programa concurent înseamnă în primul rînd a înţelege fenomenul concurenței, a cărei definiție determină „apariţia şi gestiunea evenimentelor simultane la nivelul sistemului de calcul”.
***
Care sunt elementele sintactice de bază pentru realizarea concurenței sunt prezentate în celea ce urmează…APPOO (schiță de curs)

Jan 28th, 2013 | By
schita_appoo

Paradigma, conceptele, limbajele obiect-orientate au cunoscut o evoluție în timp incomparabilă cu alte abordări de dezvoltare a sistemelor informatice. Fundamentată teoretic și cu repere practice semnificative abordarea obiectuală a avut și are un impact major asupra industriei software. Metodele orientate pe obiecte exprimate prin procese, notații și instrumente își continuă perfecționarea și în prezent. Prin urmare dezvoltarea orientată pe obiecte conținând etape de analiză, proiectare și programare este o disciplină-pilon în formarea inginerului IT.Programare în rețea: lucrări de laborator (sinteză)

Oct 15th, 2012 | By
sintezaPR

În acest post este prezentată sinteza lucrărilor de laborator la disciplina „Protocoale de Comunicație” (UTM), care acoperă sub-domeniul de „Programare în Rețea”. Slide-urile conțin indicații metodice generale necesare pentru realizarea unor aplicații simple care ar implementa protocoale gen HTTP, SMTP, POP3 și FTP.Platforme pentru dezvoltarea concurentă de prototipuri

Jun 2nd, 2012 | By
Flower of concurrency

Pragmatismul unei metode moderne de dezvoltare se manifestă prin acordarea unui rol primar concurenței (specificației acesteia) în ghidarea arhitecturării unui sistem software, dar și prin verificarea și „animarea” cât mai timpurie a cerințelor întru determinarea fezabilității arhitecturii specificate. Cele menționate induc o dezvoltare bazată pe prototip, a cărei avantaje sunt recunoscute atât de industrie, cât și de mediul academic.Modelarea concurenței utilizând UML (1)

Dec 19th, 2011 | By
cuml1

Două treimi din organizațiile de dezvoltare software și peste 10 milioane de specialiști IT (conform unor date ale BZ Research și Gartner (c) Inc., 2008) utilizează limbajul unificat de modelare UML (r) – Unified Modeling Language. Astfel acest limbaj acum este unul din cele mai populare limbaje de specificare și modelare a sistemelor informaționale.
Importanța proiectării rapide și corecte a sistemelor, în care există procese concurente, a crescut, deci este important de cunoscut și posibilitățile de specificare a concurenței în UML. În acest video sunt prezentate unele tehnici de specificare a concurenței utilizând acest limbaj de modelare…Concurența și programarea obiect-orientată

Jan 16th, 2011 | By
mostenire

În cazul unor sisteme informatice ce includ activități concurente se acutizează efectele de dispersie a funcționalităților și a codului confuz. Sincronizarea și comunicarea inerentă acestor sisteme face elaborarea de software dificilă implicând dificultăţi de reutilizare din cauza unor conflicte dintre codul de implementare a funcționalităților de bază și a funcționalităților de organizare a concurenței (sincronizare, planificare, protecție, etc.). Aceste conflicte au fost intens studiate și le găsim în lucrări de specialitate cu numele de anomalii de moștenire (inheritance anomaly – l. eng.).

Mai mulţi cercetători din domeniu (Satoshi Matsuoka, Akinori Yonezawa în [1]; Lobel Crnogorac în [2]; Denis Kafura, Greg Lavender în [3]; și alții) au încercat să clasifice și să formalizeze aceste anomalii ce fac nejustificată sau chiar imposibilă reutilizarea prin moștenire a claselor de bază, căci implică redefinirea a unui număr prea mare de metode. Aceleaşi anomalii le regăsim menționate și în relativ mai recenta lucrare [4] (din 2004, autori fiind Giuseppe Milicia și Vladimiro Sassone), în care se susține că nici limbajele populare moderne de programare nu exclud apariția anomaliilor.

Conform lucrărilor menționate se disting trei clase generice pentru anomalii în care conceptul moștenirii ca formă de reutilizare este mult diminuat:

- Anomalii determinate de istoric (history-sensitive anomaly – l. eng.);
- Anomalii de partiționare a stărilor abstracte (partitioning of states – l. eng.);
- Anomalii de modificare a stărilor abstracte (modification of acceptable states – l. eng.).Manifestul meu lingvistic

Sep 19th, 2010 | By
manifest

Este regretabil ce se întâmpla. Se cere respect pentru limba rusă, dar de limba română unii nici nu doresc să audă. Este regretabil, căci nu este vorba de democrație. Nu este vorba de „limba de stat”. Este vorba doar de bun simț!
Este ridicol faptul că fiind în aceeași țară pentru unii este normal să le cunosc limba lor maternă, iar ei pe a mea nu. Ia să vezi! Rusia este mai mare. Rusia este mai puternică. Rusia va reveni… Să vină.Спецификация систем и формальные методы

Sep 9th, 2010 | By

Хорошо известно, что методы формальных спецификаций позволяют [1, 2]: документировать и досконально описывать поведения систем; более детально анализировать и, следовательно, лучше понимать системы; облегчить проверку, обслуживание и развитие системы; сократить количество ошибок. На практике методы формальных спецификаций не имеют широкого применения из-за того, что формальный характер языков спецификаций затрудняет их понимание и использование.Legea 101 – o șansă pentru alegeri corecte

Aug 24th, 2010 | By

Despre existența unui sistem în dezvoltare ce ar permite eficientizarea proceselor electorale se tot vorbește de mai mult timp. Deși este o temă de interes major pentru mine, pînă acum nu am avut ocazii să cunosc acest sistem.
La începutul lui august, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Cecan, a propus unui grup de profesori de la UTM să ajute CEC-ul la instruirea operatorilor ce vor înregistra alegătorii în ziua de 5 septembrie 2010 – ziua Referendumului Republican. Am acceptat din start. Am acceptat cu dorința de a fi implicat mai activ în ceea ce se face azi în societatea noastră. Și nu regret. Am întâlnit tineri dornici de afirmare, dornici să ajute la edificarea unei societăți libere și democratice.