APPOO [Note de curs - partea 1]

Nov 18th, 2010 | By


Mobilitatea codului în aplicaţiile distribuite

Dec 13th, 2009 | By

Este bine şi normal cînd în cercetările efectuate de profesori sunt implicaţi studenţii şi masteranzii săi. Doar astfel se crează o atmosferă de studiu şi de cercetare propice pentru apariţia unor specialişti calificaţi şi cu viziuni mult mai largi. Majoritatea studenţilor mei îmi urmează “interesele” în cercetare. Şi deoarece domeniile care mă preocupă sunt diverse, fiecare îşi găseşte facil tema sa .Clasificarea calculatoarelor paralele

Jan 22nd, 2009 | By

Astăzi direcţia esenţială de mărire a productivităţii sistemelor de calcul cuprinde, în special, dezvoltările de noi arhitecturi paralele. La momentul actual sunt publicate sute de arhitecturi ale calculatoarelor cu un tip sau altul de prelucrări paralele. Astfel avem calculatoare vectoriale, conveier şi masiv-paralele, masive sistolice, calculatoare dataflow, sisteme multiprocesor, hipercuburi de procesoare speciale (sau mai puţin speciale), clustere sau constelaţii, etc.
Clasificarea calculatoarelor paralele ne-ar permite o mai bună înţelegere a acestora. Dar care ar fi criteriile de grupare? Nu cred că cineva ne va da un răspuns univoc. Astăzi există mai multe clasificări, care ar oferi suficiente posibilităţi de descriere exhaustivă a calculatoarelor paralele. Despre unele din ele am vorbit la prelegerea “Arhitecturi de înaltă performanţă”, iar o parte a prezentării cu titlul “Clasificarea calculatoarelor paralele” public în acest post.La ce foloseşte comunicarea dintre procese?

Jan 16th, 2009 | By

La ce foloseşte comunicarea dintre procese şi cum ea poate fi realizată? Este o întrebare banală, dar cînd încerci să răspunzi succint la ea iţi dai seama că ce vorbeşti este o simplă bălăceală de termeni strict aplicabili doar unui context.

Mi-am propus ca studenţilor mei să prezint comunicarea prin prisma scop-paradigmă-mecanism, pentru ai face să înţeleagă că comunicarea nu este un scop în sine, ci o formă a procesului de “cunoaştere” şi că ea poate influenţa chiar arhitectura sistemului de calcul (în una din prezentările viitoare voi plasa algoritmul Canon de multiplicare paralelă a două matrice unde topologia sistemului de comunicare primează).
În continuare, public o parte a prezentării mele de la cursul Programare Paralelă şi Concurentă, unde tema “discuţiei” a fost “Comunicarea dintre procesele concurente/paralele”Probleme clasice de concurenţă

Nov 24th, 2008 | By

Problemele clasice – modele de concurență. Problema Producător – Consumator. Jocul vieții. Problema filozofilor chinezi. Problema Cititori – Scriitori.Metode de compresie

Nov 4th, 2008 | By

Metode de compresie. Codificarea repetărilor (RLE), metode probabilistice, metode aritmetice, metoda dicţionarelor. Metodele Shannon-Fano şi Huffman. Algoritmul LZW.Metode de tratare erori

Oct 30th, 2008 | By

Creşterea veridicităţii de transmisie. Formatul cadrului de protocol cu corecţie de erori. Independenţa de coduri ale protocoalelor cu corecţie de erori. Detectarea erorilor. Metode ARQ de transmisie repetată (SAW, GBN, SR).Medii şi tehnici de transmisie date

Oct 24th, 2008 | By

Medii de transmisie. Cablul torsadat. Cablul coaxial. Fibre optice. Reţele din fibre optice.Modelul de referinţă ISO/OSI

Oct 4th, 2008 | By

Noţiunea de arhitectură de reţea. Modele arhitecturale de protocoale. Modelul de referinţă OSI. Principii utilizate în definirea nivelelor OSI. Modelul de referinţă TCP/IP.Excluderea reciprocă, sincronizarea şi semafoarele

Sep 15th, 2008 | By

Enunțul problemei excluderii reciproce. Încercările Dijkstra pentru soluționarea problemei de excludere reciprocă. Algoritmii Dekker şi Peterson.