Programare în rețea: lucrări de laborator (sinteză)

Oct 15th, 2012 | By
sintezaPR

În acest post este prezentată sinteza lucrărilor de laborator la disciplina „Protocoale de Comunicație” (UTM), care acoperă sub-domeniul de „Programare în Rețea”. Slide-urile conțin indicații metodice generale necesare pentru realizarea unor aplicații simple care ar implementa protocoale gen HTTP, SMTP, POP3 și FTP.Aplicaţie client de poştă electronică (partea 2)

Feb 28th, 2011 | By

Pentru o înţelegere mai bună a ceea ce trebuie să realizeze un client de poştă electronică, vom studia iniţial protocoalele SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) şi POP3(Post Office Protocol version 3). Natura acestor protocoale implică posibilitatea de accesare interactivă a serverelor respective utilizînd comenzile textuale.Aplicaţie client de poştă electronică (partea 1)

Feb 28th, 2011 | By

De ce client de poştă electronică? Fiindcă multă lume utilizează încă acest serviciu al Internet-ului pentru comunicare şi transfer fişiere, fiindcă numai elaborând ceva analogic sistemelor populare (Outlook Express/Thunderbird/TheBat!), acestea vor fi înţelese mai bine, fiindcă, deşi viitorul comunicaţiilor inter-umane aparţine altor sisteme, comunicarea oficială, şi în continuare, va avea nevoie de sisteme indirecte şi asincrone, asemeni poştei electronice actuale, unde mesajele sunt transmise unui intermediar care ne asigură transferul, iar scrierea şi citirea mesajului sunt activităţi independente.Considerații generale privind FTP[Lab]

Feb 17th, 2011 | By

Indicații pentru lucrarea de laborator cu tema „Protocolul FTP”… Comentariile le aveți doar la ore! :)Considerații generale privind HTTP [Lab]

Feb 9th, 2011 | By

Indicații pentru lucrarea de laborator cu tema „Protocolul HTTP”…Unele date statistice despre utilizarea Internetului în R. Moldova (2010)

Jan 31st, 2011 | By

Este de necontestat că tehnologiile moderne determină dezvoltarea țării. Printre cele mai importante și semnificative tehnologii ale societății pe bună măsură poate fi considerat şi Internetul. Totuşi, cât de banal nu ar fi, este necesar de făcut distincție clară dintre existența în țară a acestor tehnologii și gradul de utilizare a acestora de către populație. Aici datele statistice sunt cele mai potrivite pentru descrierea situației de utilizare a rețelei globale. Astfel conform www.internetworldstats.com în Moldova gradul de penetrare (rata utilizatorilor Internet ) în luna iunie 2010 alcătuia 30%.Temele examen RC

Jan 4th, 2011 | By

Reţele de calculatoare şi aplicaţii Noţiunea reţea de calculatoare. Sistem tip de transmisie date. Apariţia şi importanţa RC. Avantajele utilizării lor. Clasificarea reţelelor de calculatoare. Cerinţe principiale faţă de reţelele de calculatoare şi problemele legate de proiectarea lor Standardizarea reţelelor. Noţiunea de sisteme deschise. Organizaţii de standardizare. Standarde Internet. Aplicaţii şi servicii Internet: WWW, FTP,
[continue reading...]Metode de compresie

Nov 4th, 2008 | By

Metode de compresie. Codificarea repetărilor (RLE), metode probabilistice, metode aritmetice, metoda dicţionarelor. Metodele Shannon-Fano şi Huffman. Algoritmul LZW.Metode de tratare erori

Oct 30th, 2008 | By

Creşterea veridicităţii de transmisie. Formatul cadrului de protocol cu corecţie de erori. Independenţa de coduri ale protocoalelor cu corecţie de erori. Detectarea erorilor. Metode ARQ de transmisie repetată (SAW, GBN, SR).Medii şi tehnici de transmisie date

Oct 24th, 2008 | By

Medii de transmisie. Cablul torsadat. Cablul coaxial. Fibre optice. Reţele din fibre optice.