Legea 101 – o șansă pentru alegeri corecte

Aug 24th, 2010 | By | Category: Featured, Headline, Social și politic

Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Statul garantează exprimarea voinţei libere a cetățenilor prin apărarea principiilor democratice şi a normelor dreptului electoral.

www.cec.md

Despre existența unui sistem în dezvoltare ce ar permite eficientizarea proceselor electorale se tot vorbește de mai mult timp. Deși este o temă de interes major pentru mine, pînă acum nu am avut ocazii să cunosc acest sistem.

La începutul lui august, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Cecan, a propus unui grup de profesori de la UTM să ajute CEC-ul la instruirea operatorilor ce vor înregistra alegătorii în ziua de 5 septembrie 2010 – ziua Referendumului Republican. Am acceptat din start. Am acceptat cu dorința de a fi implicat mai activ în ceea ce se face azi în societatea noastră. Și nu regret. Am întâlnit tineri dornici de afirmare, dornici să ajute la edificarea unei societăți libere și democratice.

Să fiu sincer nu ştiam că vom fi „înrolaţi” într-un proiect IFES (The International Foundation for Electoral Systems). După instruirea ce am avut-o, mi se pare că în această organizație activitățile sunt bine puse la punct, dar și interesante. Astfel am cunoscut un nou-zeelandez, pe nume Steven Gray  – un specialist ce a lucrat în peste 15 țări…

Am avut de instruit tinerii cum să aplice sistemul informatic, dar și sarcina de a le explica contextul legal al activității lor din ziua de 5 septembrie 2010 – legea 101-XVI. Desigur am explicat această lege în linii generale, dar funcțiile sistemului tangențiale activității lor le-am „despuiat” (sper) bine.

Ce avem astăzi în sistemul nostru electoral, se cunoaște. În special faptul că listele electorale sunt distribuite, descentralizate și alcătuite de administrațiile publice locale, iar în ziua votării alegătorii se regăsesc în liste pe hârtie (figura 1).

Figura 1

Ce probleme esențiale reies din acest sistem subiectiv pot menționa următoarele:

 1. Documentarea/raportarea anevoioasă
 2. Fiind manuală raportarea nu poate fi altfel decât grea și posibil „întinsă” în timp. Încercarea de a automatiza parțial procesele electorale nu cred că va eficientiza prea mult. Aici trebuie aplicat maximalismul: totul sau nimic.

 3. Liste electorale imperfecte
 4. Sistemul descentralizat de alcătuire a acestor liste acum prin definiție nu permite liste perfecte. De aceea și avem prin lege acele „problematice” liste suplimentare. Altfel nu este posibil, îndeosebi cînd migrația alegătorilor în țară, dar și în afară este mare.

 5. Vot potențial multiplu
 6. Aici chiar nu este ce de comentat: s-a vorbit suficient ultima vreme.

Soluția acestor probleme este evidentă – informatizarea completă a proceselor electorale. La analiza sistemului informațional electoral cel puțin trei spații se identifică la multidimensionarea soluției:

 1. Legal
 2. Tehnologic
 3. Uman

Republica nu poate, și cred nici nu trebuie, de una singură să încerce informatizarea sus-menționată. Munca este titanică, dar cere și o experiență uriașă. Astfel legea 101 din 15 mai 2008 recunoște indirect acest lucru și pune în sarcina CEC-ului atragerea organizațiilor internaționale la elaborarea și implementarea sistemului „Alegeri” (figura 2). Iar ele nu s-au lăsat mult rugate și le avem în ajutor:

 • UNDP,
 • care vede acest sistem ca și o componentă importantă a strategii naționale de edificare a societății informaționale – „Moldova electronică”

 • USAID,
 • IFES, etc.

Figura 2

Obiectivul de perspectivă al sistemului anunțat în lege este desfășurarea unor alegeri complet automatizate, iar scopurile sunt mărețe (extras din lege):

 1. Transparenţa procesului electoral, respectînd secretul votului;
 2. alternativă de vot prin intermediul sistemului electronic;
 3. eficientizarea proceselor de colectare, de prelucrare şi de transmitere a informaţiei utilizate;
 4. obţinerea operativă a datelor veridice privind rata de participare la vot şi în final a rezultatelor votării;
 5. reducerea termenelor de executare a lucrărilor la toate etapele;
 6. reducerea cheltuielilor bugetare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
 7. eficientizarea controlului public asupra veridicităţii a informației;
 8. integrarea cetăţenilor în practica internaţională de utilizare a TI.

Concepția sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” prevede funcționalități complexe grupate în 7 blocuri (figura 3) . Funcțiile fiind diverse, menționez doar votul electronic și crearea unei secţii de votare virtuale, cu amplasarea acesteia pe serverul Comisiei Electorale Centrale. Interesante idei: votezi oriunde te-ai afla. Azi ele nu par atât de utopice, căci edificăm și noi societatea informațională. Nu?

Figura 3

Din cele șapte blocuri doar din două sunt selectate activități implicate în ziua de 5 septembrie 2010 (dublând munca membrilor secțiilor de votare): înregistrarea alegătorului ce a votat și transmiterea totalizărilor finale (figura 4).

Figura 4

Sistemul este în dezvoltare, de aceea la acest Referendum este testat doar la 45 secții de votare ale sectorului Centru (mun. Chișinău). Se așteaptă mult, dar să vedem cum se vor „comporta” sistemul și alegătorii în ziua de 5 septembrie 2010.

Comments are closed.