Temele examen RC

Jan 4th, 2011 | By | Category: Rețele de calculatoare

Reţele de calculatoare şi aplicaţii

Noţiunea reţea de calculatoare. Sistem tip de transmisie date. Apariţia şi importanţa RC. Avantajele utilizării lor. Clasificarea reţelelor de calculatoare. Cerinţe principiale faţă de reţelele de calculatoare şi problemele legate de proiectarea lor

Standardizarea reţelelor. Noţiunea de sisteme deschise. Organizaţii de standardizare. Standarde Internet. Aplicaţii şi servicii Internet: WWW, FTP, poştă electronică.

Arhitecturi şi protocoale de reţea

Noţiunea de protocol. Caracteristicile protocoalelor. Ierarhii de protocoale. Interfeţe şi servicii. Servicii orientate pe conexiune şi fără conexiune. Funcţiile protocoalelor de segmentare, de reasamblare, de încapsulare, de control conexiune, de control flux; de tratare erori, de sincronizare (ordonare livrare) de adresare, de multiplexare.

Noţiunea de arhitectură de reţea. Modele arhitecturale de protocoale. Modelul de referinţă OSI. Principii utilizate în definirea nivelelor OSI. Modelul de referinţă TCP/IP.

Noţiunea de topologie. Topologii pentru reţele de calculatoare. Problema generalizată a comutării. Multiplexarea şi demultiplexarea. Reţele cu comutare de circuite. Reţele cu comutare de pachete. Reţele cu comutare de mesaje. Comparaţie între tehnicile de comutare

Bazele transmisiunilor de date discrete

Medii de transmisie. Cablul torsadat. Cablul coaxial. Fibre optice. Reţele din fibre optice. Discretizarea informaţiei. Tehnici de modulare

Spectrul electromagnetic. Transmisia radio. Transmisia prin microunde. Undele infraroşii. Standardele pentru comunicaţii fără fir 802.11 şi Bluetooth. Interfaţa IrDA

Creşterea veridicităţii de transmisie. Formatul cadrului de protocol cu corecţie de erori. Independenţa de coduri ale protocoalelor cu corecţie de erori. Detectarea erorilor. Metode ARQ de transmisie repetată (SAW, GBN, SR).

Metode de compresie. Codificarea repetărilor (RLE), metode probabilistice, metode aritmetice, metoda dicţionarelor. Metodele Shannon-Fano şi Huffman. Algoritmul LZW.

Reţele Internet

Stiva de protocoale TCP/IP. Protocolul rezoluţiei de adrese ARP. Protocolul de mesaj control Internet ICMP. Structura pachetului ICMP. Protocolul IP. Structura pachetului IP. Protocolul de control al transmisiunii TCP. Porturi şi socket-uri. Porturi ale protocolului TCP. Conexiuni TCP. Tehnica sliding window pentru controlul fluxului. Unitatea de date protocol TCP. Protocolul de date al utilizatorului UDP. Unitatea de date protocol UDP.

Adresă IP. Identificatori de reţea şi noduri. Transformări de adrese IP din format binar în format zecimal. Clase de adrese IP. Adresarea IP pentru reţele şi noduri. Subreţele. Mască de subreţea. Rutare statică şi dinamică IP

Securitatea reţelei

Arhitectura de securitate OSI. Ameninţări ale securităţii. Servicii şi mecanisme de securitate OSI. Reţele locale virtuale VLAN. Mijloace tehnice pentru securitate.