Unele date statistice despre utilizarea Internetului în R. Moldova (2010)

Jan 31st, 2011 | By | Category: Rețele de calculatoare

Este de necontestat că tehnologiile moderne determină dezvoltarea țării. Printre cele mai importante și semnificative tehnologii ale societății pe bună măsură poate fi considerat şi Internetul. Totuşi, cât de banal nu ar fi,  este necesar de făcut distincție clară dintre existența în țară a acestor tehnologii și gradul de utilizare a acestora de către populație. Aici datele statistice sunt cele mai potrivite pentru descrierea situației de utilizare a rețelei globale. Astfel conform www.internetworldstats.com în Moldova gradul de penetrare (rata utilizatorilor Internet ) în luna iunie 2010 alcătuia 30% (tabelul 1). Cifra nu poate fi considerată una excepțională în moment ce media aritmetică pe toate țările continentului european  este de 58,4%, iar pe țările UE este de 67,6%.

Tabelul 1 [Internet World Stats]

Year Users Population % Pop.
2000 25,000 4,247,200 0.6 %
2004 288,000 4,197,929 6.9 %
2006 406,000 3,815,677 10,6 %
2010 1,295,000 4,317,483 30,0 %

Dacă ar fi să facem o comparație cu vecinii (mai apropiați și mai depărtați), nici aici lucrurile nu stau în favoarea noastră, fiind devansați de toți (tabelul 2).

Tablul 2 [Internet World Stats]

Country User Growth
(2000-2010)
Population % Pop.
Hungary 763.8 % 9,992,339 61.8 %
Bulgaria 689.5 % 7,148,785 47.5 %
Turkey 1,650.0 % 77,804,122 45.0 %
Russia 1,825.8 % 139,390,205 42.8 %
Romania 873.3 % 21,959,278 35.5 %
Ukraine 7,550.0 % 45,415,596 33.7 %
Moldova 5,080.0 % 4,317,483 30.0 %

Un factor diminuant al gradului de penetrare ar fi  plecarea masivă peste hotare a persoanelor cu studii medii și superioare. Or, anume din contul acestor categorii de persoane s-a și realizat creșterea sus menționată. Există totuși speranțe că lucrurile vor lua o direcție pozitivă în acest sens. Fapt dovedit și de creșterea impresionantă a numărului de utilizatori într-un deceniu (2000-2010): 5080%.

Conform acelorași date statistice gradul de penetrare este cel mai înalt în Islanda și egal cu 97.6%(!). Aici o întrebare vine de la sine: care este cauza că aproximativ 7 mii de persoane (din 308,910) nu au acces la Internet. În glumă aș sugera că aspectul religios ar fi o explicație, căci aceleași date ne spun că Vaticanul este țara cu cel mai mic grad de penetrare (egal cu 11.2%) și creșterea numărului de utilizatori în ultimii ani este egal cu 0%!

Nu pot fi trecute cu vederea vitezele relativ mari pe care le avem datorită operatorilor noștri. Aici dintre țările sus menționate suntem depășiți doar de România. Dacă să considerăm că datele OOKLA sunt veridice, atunci ne situam pe locul 6 în lume după viteza de download (Figura 1).

Figura 1. Top SpeedTest.Net

Recent presa de la noi (de ex. JurnalMD, ProTV ) a speculat intens precum că adresele IPv4 se finisează. Nu doresc să comentez prea mult faptul că operau cu termeni incorecți, confundând termenul de adrese Web cu adrese IP. Totuși aș atrage atenția că moldovenii oricum nu se înghesuiau să aplice la obținerea a unor noi adrese internet.  Datele statistice ale DomainTools ne plasează pe la mijlocul listei țărilor ordonate după numărul de  adrese IP distribuite, fiind acum accesibile doar 790,356 adrese „moldovenești” (din nou există factori obiectivi diminuanți, dar aceasta este o altă discuție).

Datele statistice arată că la 31 august 2010 numărul de utilizatori Facebook din R. Moldova era de 93,380, ceea ce constituia 7.2% din numărul utilizatorilor internet. Acum după datele Socialbakers avem 161,920 utilizatori, penetrarea Facebook fiind egală cu 12.5%. Nu se știe exact cărui fapt se datorează această creștere semnificativă,  un lucru este evident internetul în R. Moldova este tot mai social! :)

Tags: ,
 • http://www.wp.md Donoletgoogletoindexyourname

  Dispuneti de date mai actuale?

  • http://ciorba.name Ciorbă Dumitru

   Urmează referințele :)

   • http://www.wp.md Donoletgoogletoindexyourname

    Sry :) Citeam blogul din consola. Nu le-am observat :)

    • http://ciorba.name Ciorbă Dumitru

     Consolă? Sysadmin adevărat :)

     • http://www.wp.md Donoletgoogletoindexyourname

      UTM-ul e de vina :) Succese!