Posts Tagged ‘ Performance ’

Costurile concurenței: aspecte practice de evaluare (Visual Studio)

Aug 2nd, 2012 | By

Aplicarea concurenței per ansamblu aduce beneficii de performanță. Dar organizarea interacțiunilor concurente implică și costuri, care necesită evaluate întru stabilirea unei strategii potrivite de dezvoltare a aplicației.