Posts Tagged ‘ statistica ’

Unele date statistice despre utilizarea Internetului în R. Moldova (2010)

Jan 31st, 2011 | By

Este de necontestat că tehnologiile moderne determină dezvoltarea țării. Printre cele mai importante și semnificative tehnologii ale societății pe bună măsură poate fi considerat şi Internetul. Totuşi, cât de banal nu ar fi, este necesar de făcut distincție clară dintre existența în țară a acestor tehnologii și gradul de utilizare a acestora de către populație. Aici datele statistice sunt cele mai potrivite pentru descrierea situației de utilizare a rețelei globale. Astfel conform www.internetworldstats.com în Moldova gradul de penetrare (rata utilizatorilor Internet ) în luna iunie 2010 alcătuia 30%.